Slide Left Slide Right

Wszystko zmienia się, ewoluuje...

...wszystko jest połączone...

... pozostań uważny...

... w pełni aktywny...

... w pełni zrelaksowany.

Witaj.


Nazywam się Michał Lewandowski.


Pracuję nad rozwojem indywidualnym i zmianą organizacyjną jako psychoterapeuta, trener, coach, facylitator, konsultant.


Pracuję z osobami zarządzającymi nad rozwojem ich samoświadomości, integralności wewnętrznej i odporności psychicznej, aby osiągali doskonałe wyniki, przy zachowaniu zdrowia i w poczuciu spełnienia.


Pracuję z zespołami nad świadomym zarządzaniem procesem grupowym, aby były zdolne do stawienia czoła największym wyzwaniom.


Pracuję z organizacjami, kształtując kulturę przywództwa, współpracy i innowacji; pomagając im rozwijać poprzez tworzenie możliwości przekształcenia i dostosowania się do zmian w środowisku przy zachowaniu spójnej tożsamości.


Wreszcie, jako terapeuta, pracuję z ludźmi, wspierając ich w znalezieniu drogi do domu, który mają w swoim sercu.


Moje podejście opiera się na psychologii humanistyczno-egzystencjanej, konstruktywizmie, Terapii Gestalt. Bliska mi są myśli postmodernizmu i koncepcja salutogenezy.


Interesuje mnie spotkanie z drugim człowiekiem, z jego rzeczywistością. Dążę do tego, by poznać, doświadczyć, zrozumieć, znaleźć sens. Wiem, że w relacji, na styku Twojego i mojego świata, zachodzi zmiana. Pomagam ludziom, zespołom i organizacjom stawać się tym, kim mogą się stać. Jednocześnie każdy taki kontakt zmienia i kształtuje mnie samego. Moja praca jest dla mnie nieustannym procesem rozwoju i doświadczania nowego, innego, odmiennego, a jednak bliskiego.


Moje rozumienie ludzi i kontekstów, w jakich żyją i pracują kształtuje się od lat w trakcie pracy z ludźmi i nieustannej edukacji. Doświadczyłem pracy menedżera zarządzającego polską częścią międzynarodowej struktury i psychoterapeuty w szpitalu psychiatrycznym. Doświadczam pracy z organizacjami jako konsultant, trener i coach oraz pracy jako terapeuta w prywatnym gabinecie. Kształciłem się w kraju i za granicą. Cenię sobie tą różnorodność.  Daje mi ona możliwość postrzegania w coraz szerszy, mniej schematyczny i coraz bardziej wolny od osądów sposób. Dzięki temu jestem coraz skuteczniejszy w swojej pracy i szczęśliwszy w życiu.


Zapraszam Cię  na swoją stronę oraz do bezpośredniego kontaktu. Do zobaczenia/usłyszenia/przeczytania.


Wykształcenie

 • International Program for Gestalt in Organization w Scuola Gestalt di Torino
 • Szkoła Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie
 • Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii
 • Liczne szkolenia (Polska, Włochy, Niemcy, Holandia, Belgia)

Doświadczenie

 • Prywatna praktyka terapeutyczna
 • Managing Partner w IAK International
 • Trener i koordynator GPO w Instytut Terapii Gestalt
 • Terapeuta w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
 • Senior Consultant & Coach w Profesja Consulting
 • Wykładowca w Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
 • Managing Director w Klasosfera

Wartości

Spójność – bycie i działanie w zgodzie ze sobą.


Autentyczność – otwarte dzielenie się tym, co widzę, słyszę, czuję, jak rozumiem, co uważam.


Partnerstwo – podmiotowe i równe traktowanie wszystkich, których spotykam na swojej drodze.


Ekologiczność – branie pod uwagę konsekwencji i przede wszystkim nie szkodzenie.


Prostota – jak najbardziej prosto i bez owijania w bawełnę, zarówno w słowie jak i w działaniu.

Dbając o jakość swojej pracy i standardy etyczne pracuję w oparciu o kodeks etyczny EATG oraz regularnie superwizuję swoją pracę terapeutyczną. Jestem też członkiem Gestalt Practitioners in Organization przy EATG oraz INTAGIO (International Association for Gestalt in Organization).

Terapia Gestalt

Terapia jest dla mnie spotkaniem. W pełnym szacunku dla czyjejś indywidualności, wyjątkowości każdej osoby i jej sytuacji. Z wrażliwością na jej potrzeby. Spotkaniem partnerskim, nakierowanym na rozwój świadomości osoby - Klienta, integrację różnych aspektów osobowości, dającym wsparcie w trudnych chwilach i umożliwiające drogę ku bardziej pełnemu życiu. Terapia jest dla mnie drogą do domu, który każdy z nas ma w sobie. 

Czy psychoterapia jest dla Ciebie?

Być może konfrontujesz się z sytuacjami, w których jest Ci trudno, jak na przykład depresja, traumatyczne wydarzenia, kryzys osobisty, żałoba, stres, wypalenie. Być może doświadczyłeś/doświadczyłaś kryzysu psychotycznego. Czujesz się przestraszony, niepewny czy apatyczny. Możesz mieć w sobie dużo smutku czy złości i nie mieć możliwości uzyskania wystarczającej ilości wsparcia w sobie czy w Twoim otoczeniu do poradzenia sobie z tymi emocjami. Może po prostu chcesz lepiej poznać siebie, swoje potrzeby i sposoby ich zaspokajania, nauczyć się lepszego radzenia sobie z wyzwaniami codziennego życia. W każdej z tych sytuacji zapraszam Cię.

Formy pracy

Konsultacja Jest to nasze pierwsze spotkanie. Jego celem jest zorientowanie się w Twojej sytuacji, w trudnościach i problemach, z którymi się zgłaszasz. W jego efekcie możesz zdecydować o dalszych działaniach na rzecz Twojego zdrowia czy rozwoju. Spotkanie trwa 90 minut.

Terapia indywidualna Są to regularne, cotygodniowe spotkania terapeutyczne. Ich zasady, sposób pracy, problemy do pracy określamy na pierwszych spotkaniach. Sesja terapeutyczna trwa 60 minut.

Terapia par Prowadzę również terapię par, pracując nad trudnościami w związku dwojga ludzi. Sesja terapii par trwa 80 minut.

Praktykę terapeutyczną prowadzę w prywatnym gabinecie w Warszawie, na Sadybie, ul. Klarysewska 60.


Umów się na konsultację

Skorzystaj z Coachingu

Pracuję nad świadomością funkcjonowania Klientów w celu ułatwienia im identyfikacji powtarzających się, nieuświadomionych wzorców zachowania, w szczególności tych, które zakłócają ich zdolności do skutecznego reagowania na zmieniające się sytuacje.


Wspieram rozwój liderów na każdym poziomie organizacyjnym, od high potentials po Zarządy korporacji. Niezależnie czy tematem jest utrzymanie lub poszerzenie potencjału jednostki, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i interakcjami czy funkcjonowanie w strukturach organizacji (lub inne), w centrum procesu coachingowego znajdują się następujące elementy:


 • Poznanie się i podjęcie decyzji o współpracy
 • Ustalenie celów i kwestii na początek (kontrakt)
 • Badanie świadomości siebie i sytuacji
 • Odkrywanie i przekraczanie osobistych (często samemu na siebie nałożonych) ograniczeń
 • Odkrywanie i wykorzystanie swoich zasobów
 • Wzmacnianie mechanizmów wsparcia osobistego
 • Odkrywanie nowych możliwości
 • Eksperymentowanie z nowymi sposobami działania
 • Twórcza refleksja i ugruntowanie nowych strategii
 • Ewaluacja i wygaśnięcie procesu
 

Coaching rozumiemy jako rozłożony w czasie proces.  Obejmuje on zazwyczaj 4-12 sesji (około 2 godzin każda) na przestrzeni 3-6 miesięcy. Pracujemy również w procesach długoterminowych, w ramach rocznych kontraktów coachingowych.


Narzędzia wspierające


W celu wsparcia skuteczności procesu coachingowego, korzystamy z wypracowanych przez nas narzędzi do diagnozy i kontroli: • Profil LSAC (w formule informacji zwrotnych 360 stopni)

 • Badanie socjometryczne TeamMatrix

Doświadcz TETA® LEADERSHIP

Szkolenie TETA® LEADERSHIP jest rezultatem 45 lat doświadczeń  IAK Internatational w pracy z ludźmi w organizacjach. Otrzymuje znakomite opinie i rekomendacje uczestników na całym świecie. W ostatnich latach z naszego, odbywającego się w kameralnych grupach, szkolenia skorzystało ponad 25’000 osób; od prezesów międzynarodowych korporacji, przedsiębiorców, członków zarządów, poprzez dyrektorów i menedżerów wszystkich szczebli, liderów zespołów, kierowników projektów, do samodzielnych pracowników i freelancerów. Dzięki temu mamy pewność, że TETA® LEADERSHIP  to efektywne rozwiązanie i niezapomniane doświadczenie dla wszystkich, którzy w swojej codziennej pracy muszą radzić sobie ze wzrastającą zmiennością, złożonością i nieprzewidywalnością otoczenia organizacyjnego i biznesowego. Więcej o TETA Leadership na stronie IAK Polska

 

Rozpocznij projekt

Naczelnym celem moich działań w ramach rozwoju organizacyjnego jest wzrost adaptacyjności organizacji wobec wyzwań organizacyjnych i rynkowych. Mają one ułatwiać transformację organizacji w stronę pożądanej jej wizji (również często wypracowywanej w ramach projektu), ze spójną strategią wspieraną przez klarowną tożsamość i żywe wartości organizacji, z elastycznością i zdolnością do innowacyjności wzmacnianymi autentyczne przywództwo. Moim nadrzędnym założeniem jako konsultanta jest docelowe wypracowanie w organizacji zestawu, narzędzi, zachowań i postaw składających się na kulturę organizacyjną, które umożliwiają bieżące monitorowanie funkcji organizacji, realizowanie działań korekcyjnych i dalszy samodzielny rozwój w zgodzie z potrzebami organizacyjnymi i rynkowymi. 

Na czym koncentruję się w pracy z organizacjami

 

 • Podniesienie poziomu zaufania pomiędzy pracownikami.
 • Zwiększenie poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników.
 • Podniesienie efektywności rozwiązywania problemów.
 • Efektywne zarządzanie konfliktami.
 • Podniesienie poziomu kooperacji wewnątrz organizacji.
 • Wzrost jakości zarządzania i przywództwa.
 • Usprawnianie procesów i implementacja rozwiązań poprawiających efektywne funkcjonowanie operacyjne i realizację celów strategicznych.
 • Zwiększenie adaptacyjności i innowacyjności organizacji. 

Modelowy proces współpracy z organizacją

Diagnoza

Pomoc organizacjom w identyfikacji problemów mających wpływ na efektywność funkcjonowania i leżących u ich podstaw zjawisk organizacyjnych.

Identyfikacja problemów jest zazwyczaj realizowana w formie diagnozy 360 stopni w ramach organizacji lub jej części, bazując na poufnych wywiadach bądź kwestionariuszach on-line.

Strategia

Budowanie strategii interwencji w kontekście zdiagnozowanych problemów.

Strategia jest budowana przy współpracy interesariuszy w organizacji w celu zachowania maksymalnej adekwatności i zbudowania osobistego zaangażowania osób w proces zmian.

Interwencje

Realizacja konkretnych interwencji (np. projekty rozwojowe, warsztaty, spotkania facylitowane, coaching) przy zachowaniu monitorowania zmian i preferowanym zaangażowaniu interesariuszy.

Ewaluacja

Ocena zmian organizacyjnych i wdrożonych rozwiązań oraz ich wpływu na organizację.

 

Klienci IAK

top-logos

Airbus, Allianz, ABB, Alcatel, A.Schulman, Apple

Bayer, Beiersdorf , Bertelsmann, Bitburger, BMW, BMW Bank, Bulgari, Burton, Bosch,
BP, Benteler Automotive, Boehringer Ingelheim, Bank of NewYork Mellon

logo1

Carlsberg, CIBA Vision, Citibank, Coca Cola, Commerzbank, Credit Suisse, Citadel, Citibank, Continental, Credit Suisse, Canon

Daimler, DeLoitte, Deutsche Telekom, Dr. Oetker, Dräger, Dresdner Bank, Danone

E.on, ERCO, Ernst & YoungEsalen Institute

b_trans

Ferrero, Fujitsu-Siemens, First Solar, Fox Mobile

General Motors, Glaxo SmithKline, GKN, GE Money Bank, Generali

Henkel, Hewlett Packard, Holiday Inn, Honeywell

IBM

Kraft Foods, Kellog, Kienbaum

d_trans

L’Oréal, La Prairie, Lindt & Sprüngli

MAN, Mars, Mercedes Benz, Merck, Microsoft, Metro

Nokia, Novartis

logo2

Oracle

Porsche, PricewaterhouseCoopers, Phillip Morris, Poggenpohl

Randstad, RTL Disney Television, Red Bull Mediahouse, Roche

c-trans

SEAT, Shell, Siemens, Swarovski, Samsung, Shiseido, Sandoz, Swiss Life, Swatch

T-mobile, The Body Shop

UBS, Unilever

logo3

Volkswagen, Vileroy & Boch

Wacker Chemie, Whirlpool, Würth International AG

Yamaha, Yves Rocher

a-trans

Skontaktuj się 

Możesz też skontaktować się bezpośrednio:

Michał Lewandowski

e-mail: michal.lewandowski@iak.com

telefon: 0048 668 183 182.